Chwilio yn ol llais
Engage to Change evaluation forum with All Wales People First

Ydych chi wedi derbyn cymorth o’r prosiect Engage to Change?

Ydych chi wedi bod mewn cyflogaeth am o leiaf 6 mis?

Oes gennych chi brofiad o siarad i grwpiau o bobl?

Mae gennym cyfle swydd cyffrous gyda Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan am Llysgennad Arweiniol!

Fel Llysgennad Arweiniol y prosiect, fe fyddwch chi’n berson sydd gan anabledd dysgu neu cyflwr sbectrwm awtistiaeth.

Fe fydd y Llysgennad Arweiniol yn trefnu a cefnogi’r Llysgenhadon Prosiect, tra hefyd yn annog cyfranogiad trwy gan hyrwyddo’r prosiect mewn ystod eang o ddigwyddiadau gan gynnwys diwrnodau agored, ymweliadau ysgol, ac ymweliadau â cyflogwyr.

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio cliciwch yma. Dyddiad cau 22ain Rhagfyr.