Chwilio yn ol llais

Blog Gerraint Chwefror 2021

Dyddiad a Bostiwyd: 11.03.2021 11th Mawrth 2021
Dw i wedi mynychu cwpl o gyfarfodydd y mis hwn yn ogystal â pharhau gydag…
+ Darllenwch Mwy

Blog Gerraint Ionawr 2021

Dyddiad a Bostiwyd: 08.02.2021 8th Chwefror 2021
Mis prysurach yw’r mis hwn! Aeth digwyddiad Menywod yn y Gwaith Engage to Change yn…
+ Darllenwch Mwy
Gerraint on his Zoom Fun Hour in December

Blog Gerraint Rhagfyr 2020

Dyddiad a Bostiwyd: 11.01.2021 11th Ionawr 2021
Blwyddyn Newydd Dda! Fel y gallwch ddychmygu, gyda gwyliau'r Nadolig, roedd mis Rhagfyr yn fis…
+ Darllenwch Mwy
Gerraint yn perfformio ar Zoom

Blog Gerraint Tachwedd 2020

Dyddiad a Bostiwyd: 14.12.2020 14th Rhagfyr 2020
Ar ddechrau'r mis, mynychais fore coffi'r Prosiect Rhwydweithiau Cymdeithasol. Roeddwn wedi recordio clip llais byr…
+ Darllenwch Mwy
+ Dangoswch Mwy