Chwilio yn ol llais

Pe bai chi’n gyflogwr sy’n edrych i llogi, i cynnig lleoliad gwaith, neu ond eisiau darganfod mwy am gyflogi person gydag anabledd dysgu neu awtistiaeth, hoffwn glywed ohonoch. Mae Engage to Change yn ceisio ymgysylltu gyda’r trydydd sector, a’r sectorau cyhoeddus a phreifat i symud tuag at ein weledigaeth o fyd lle mae pobl gydag anabledd dysgu neu awtistiaeth yn gallu cyrraedd ei photensial llawn yn y gweithle gyda’r cymorth cywir iddyn nhw a’i cyflogwr.