Chwilio yn ol llais

Rydym wrth ein boddau bod mynychwyr ein Dathliadau dros y ddwy wythnos diwethaf wedi ffeindio’r digwyddiadau i fod yn ddiwrnodau mor gwerthfawr ac ysbrydoledig! Diolch mawr i bawb a ddaeth, i holl ennillwyr y gwobrau, ac i bawb a wnaeth y ddau ddiwrnod ddigwydd. Mae hi wedi bod yn fraint i gydnabod gwaith caled ac ymrwymiad pobl ifanc, cyflogwyr a cydweithwyr ar draws Cymru yn ystod y dathliadau yma.

Cliciwch yma ar gyfer yr oriel luniau llawn o’r dathliad Gogledd Cymru ar Mehefin 14eg.

Cliciwch yma ar gyfer yr oriel luniau llawn o’r dathliad De Cymru yng Ngaerdydd ar 19eg Mehefin.

Mae diweddariadau o’r digwyddiadau ar gael ar ein Twitter.