Chwilio yn ol llais
Hoffwn holi am wneud atgyfeiriad

Ar gyfer De Cymru, De Ceredigion a De Powys cysylltwch:

ELITE Supported Employment

Galwch: 01443 226 664

Ar gyfer Gogledd Cymru, Gogledd Ceredigion a Gogledd Powys cysylltwch:

Agoriad Cyf

Galwch: 01248 361 392
Rydw i'n gyflogwr ac eisiau darparu swydd neu lleoliad gwaith

Ar gyfer De Cymru, De Ceredigion a De Powys cysylltwch:

ELITE Supported Employment

Galwch: 01443 226 664

Ar gyfer Gogledd Cymru, Gogledd Ceredigion a Gogledd Powys cysylltwch:

Agoriad Cyf

Galwch: 01248 361 392
Mae gen i ymholiad y cyfryngau
Galwch: 02920 681160
Mae gen i ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda Engage to Change

Ar gyfer De Cymru, De Ceredigion a De Powys cysylltwch:

ELITE Supported Employment

Galwch: 01443 226664
Cwynion

Rydyn ni’n ymdrechu i sicrhau bod pob person ifanc, ei teulouoedd a cyflogwyr yn cael profiad positif ar Engage to Change, a bob amser yn edrych i wneud gwelliannau. Weithiau fe allem ni gael pethau’n anghywir, ac os ydyn ni, mae angen i ni wybod.

Gan ddarparwyd Engage to Change gan consortiwm o sefydliadau partner, os mae gennych cwyn bydd angen ei gyfeirio at y partner y mae’r gwyn yn ymwneud â hi. Defnyddiwch y manylion cyswllt canlynol i godi unrhyw bryderon sydd gennych am y prosiect.

Os yw’ch pryder yn ymwneud â:

ELITE Supported Employment

Galwch: 01443 226664

Agoriad Cyf

Galwch: 01248 361 392

All Wales People First

Learning Disability Wales

Galwch: 02920 681160

Tîm Gwerthuso – Canolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl

Galwch: 02922 510774
Canmoliaeth

Rydyn ni’n hoffi gwybod pan rydyn ni wedi gwneud pethau’n dda hefyd! Os mae gennych unrhywbeth positif i ddweud am ein gwaith, ein staff neu ein anelion fel prosiect, hoffem glywed amdano. Gallwch chi gysylltu â’n partneriaid yn uniongyrchol, neu defnyddio ein ffurflen gyswllt isod.

Danfonwch neges i ni

Os hoffwch chi ddarganfod mwy am nodau Engage to Change neu os oes gennych unrhyw ymholiadau arall, danfonwch neges i ni.

 

    Contact name
    Contact Email
    Contact Reason

    Contact Message

    Cliciwch yma i weld ein Datganiaeth preifatrwydd.