Chwilio yn ol llais

Enw: Shane Halton

Sut ydych chi’n teimlo am eich amser ar y rhaglen Engage to Change DFN Project SEARCH?

Roeddwn i wir yn hoffi bod ar y cwrs yma gan ei fod wedi rhoi’r siawns i mi deimlo beth fydd swydd fel a gweithio mewn amgylchedd prifysgol.

Pa interniaethau ydych chi wedi gwneud ers i chi ddechrau Engage to Change DFN Project SEARCH?

Rydw i wedi aros yn yr adran Gemeg am y tri interniaeth oherwydd roedd fy mhenaethiaid eisiau fe nghadw gan nad oedden nhw’n meddwl y baswn wedi dysgu cymaint o sgiliau yn ystod un interniaeth. Ac fy mod wedi gwneud swydd da pan oeddwn i’n gweithio yna.

Beth oedd eich hoff interniaeth a pham?

Cemeg sydd wedi bod yn fy hoff interniaeth oherwydd rydw i wedi mwynhau gweithio gyda’r bobl yn yr adran Gemeg a gan fy mod wedi cael swydd allan ohoni.

Disgrifiwch rhai o’r tasgau wnaethoch chi yn ystod y flwyddyn.

Un o’r tasgau wnes i oedd bod yn Gadeirydd yn ein parti Nadolig. Fy rôl oedd helpu pobl gyda’i tasgau ac atgoffa nhw am ei dyddiadau cau.

Sut mae hi wedi helpu chi i fod ar Engage to Change DFN Project SEARCH a beth ydych chi wedi dysgu yn ystod y flwyddyn?

Mae Project SEARCH wedi helpu fi i dyfu fy hyder a cael y profiad o beth fydd hi fel i gael swydd.

Sut mae Lily (hyfforddwr swydd), Kerri a Bev (hyfforddwyr y coleg) wedi helpu chi yn ystod y flwyddyn? Pa fath o gymorth ydych chi wedi derbyn ohonynt?

Rydw i wedi cael cymorth gyda cais swydd, fy interniaethau a’r swydd rydw i wedi ennill o Cemeg.

Pa fath o swyddi ydych chi’n gwneud cais amdano ac a ydych chi wedi bod yn llwyddiannus eto?

Rydw i wedi bod yn gwneud ceisiadau am swyddi Technegydd Lab ac rydw i wedi bod yn llwyddiannus gan fy mod wedi cael swydd gyda Prifysgol Caerdydd yn yr Adran Gemeg.

Nawr bod Engage to Change DFN Project SEARCH yn dod i ddiwedd, beth fyddwch chi’n hoffi gwneud, neu’n cynllunio gwneud, yn y dyfodol?

Hoffwn arbed fy arian ar gyfer gwersi gyrru, gwyliau ac efallai fflat.