Chwilio yn ol llais

Dw i wedi bod yn ail-gysylltu â Llysgenhadon y Prosiect trwy gyfarfod fideo grŵp, ac wedi eu holi nhw am eu lles meddwl nhw.

Dw i wedi bod yn sgwrsio â phrif bartner y prosiect ac â Phobl yn Gyntaf Cymru Gyfan am wneud clipiau fideo i’r prosiect, a gobeithio bydd hyn yn digwydd ym mis Mehefin.  Cewch glywed mwy yn y man!

Cadwch olwg ar Wefan Engage to Change a’r cyfryngau cymdeithasol i wled sut mae’r gwaith hwn yn datblygu.

Gobeithio bod chi’n cadw’n dda a ddiogel.