Chwilio yn ol llais

Enw: Brendan Pellow

Sut ydych chi’n teimlo am eich amser ar y rhaglen Engage to Change DFN Project SEARCH?

Ffeindiais i’r rhaglen yn ok. Roedd yna ‘ups and downs’.

Pa interniaethau ydych chi wedi gwneud ers i chi ddechrau Engage to Change DFN Project SEARCH?

Cynorthwy-ydd Gweinyddol.

Beth oedd eich hoff interniaeth a pham?

Fy trydydd interniaeth yw’r gorau oherwydd mae hi’n ymlaciol iawn.

Disgrifiwch rhai o’r tasgau wnaethoch chi yn ystod y flwyddyn.

Rydw i wedi mewnbynnu data a creu pecynnau Diwrnod Agored.

Sut mae hi wedi helpu chi i fod ar Engage to Change DFN Project SEARCH a beth ydych chi wedi dysgu yn ystod y flwyddyn?

Sut i mewnbynnu data mewn i gyfrifiadur a sut i greu pecynnau Diwrnod Agored ar gyfer myfyrwyr.

Sut mae Lily (hyfforddwr swydd), Kerri a Bev (hyfforddwyr y coleg) wedi helpu chi yn ystod y flwyddyn? Pa fath o gymorth ydych chi wedi derbyn ohonynt?

Maen nhw wedi darparu cymorth da tra’n gwneud tasgau anodd.

Pa fath o swyddi ydych chi’n gwneud cais amdano ac a ydych chi wedi bod yn llwyddiannus eto?

Dydw i ddim wedi ymgeisio am unrhyw swyddi eto. Rydw i’n mynd i weithio gyda Autism Spectrum Connections nesaf.

Nawr bod Engage to Change DFN Project SEARCH yn dod i ddiwedd, beth fyddwch chi’n hoffi gwneud, neu’n cynllunio gwneud, yn y dyfodol?

Cael swydd sy’n talu’n dda.