Chwilio yn ol llais

Sut y gall cyflogwyr y sector cyhoeddus fel GIG helpu pobl ag anabledd dysgu neu awtistiaeth i gael swyddi?

Dyddiad a Bostiwyd: 11.02.2021 11th Chwefror 2021
“Ar yr adeg hon pan fo’r pwysau mwyaf posibl ar y farchnad lafur, mae’n bwysig…
+ Darllenwch Mwy

Engage to Change yn cyflwyno tystiolaeth ar Niwroamrywiaeth yn y System Cyfiawnder Troseddol

Dyddiad a Bostiwyd: 27.01.2021 27th Ionawr 2021
Mae’r prosiect Engage to Change wedi cyflwyno tystiolaeth i Arolygiaeth Prawf EM ar sut i…
+ Darllenwch Mwy
Cover of the consultation document with the picture of a young white man with a baby on a bus

Ymateb i ymgynghoriad: Llwybr Newydd – strategaeth trafnidiaeth newydd i Gymru

Dyddiad a Bostiwyd: 27.01.2021 27th Ionawr 2021
Ymatebodd Engage to Change i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar gynllunio trafnidiaeth yng Nghymru. Mae’r ymgynghoriad…
+ Darllenwch Mwy
Cover of A More Equal Wales , a guide to employing disabled people

Llywodraeth Cymru yn lansio Canllawiau Cyflogaeth Anabledd

Dyddiad a Bostiwyd: 17.12.2020 17th Rhagfyr 2020
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cymorth i gyflogwyr yn rhoi cyngor ar sut i…
+ Darllenwch Mwy
+ Dangoswch Mwy