Chwilio yn ol llais

Fideo: Interniaid Gateway to Employment 2020-21

Dyddiad a Bostiwyd: 21.05.2021 21st Mai 2021
Cyfarfod â'r interniaid o'n rhaglen interniaeth a gefnogir gan Gateway to Employment, gan helpu pobl…
+ Darllenwch Mwy

Ymateb i ymgynghoriad ar Bartneriaeth Cymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus

Dyddiad a Bostiwyd: 29.04.2021 29th Ebrill 2021
Mae’r prosiect Engage to Change wedi cyflwyno ymateb i ymgynghroiad Llywodraeth Cymru Bil Ddrafft Partneriaeth…
+ Darllenwch Mwy

Digwyddiad ar-lein 24 Mawrth: Y ffordd ymlaen – darparu cyflogaeth ar gyfer pobl gydag anabledd dysgu ac awtistiaeth

Dyddiad a Bostiwyd: 04.03.2021 4th Mawrth 2021
Ymunwch â ni ar 24 Mawrth i wybod mwy am yr ymchwil tu ôl i…
+ Darllenwch Mwy

Sut y gall cyflogwyr y sector cyhoeddus fel GIG helpu pobl ag anabledd dysgu neu awtistiaeth i gael swyddi?

Dyddiad a Bostiwyd: 11.02.2021 11th Chwefror 2021
“Ar yr adeg hon pan fo’r pwysau mwyaf posibl ar y farchnad lafur, mae’n bwysig…
+ Darllenwch Mwy
+ Dangoswch Mwy