Chwilio yn ol llais

Ymateb i ymgynghoriad: Adnewyddu Contract Economaidd Llywodraeth Cymru

Dyddiad a Bostiwyd: 23.06.2021 23rd Mehefin 2021
Cyflwynodd y prosiect Engage to Change ymateb i Lywodraeth Cymru ar 5 Mawrth 2021 mewn…
+ Darllenwch Mwy

Fideo: Interniaid Gateway to Employment 2020-21

Dyddiad a Bostiwyd: 21.05.2021 21st Mai 2021
Cyfarfod â'r interniaid o'n rhaglen interniaeth a gefnogir gan Gateway to Employment, gan helpu pobl…
+ Darllenwch Mwy

Blog Gerraint Ebrill 2021

Dyddiad a Bostiwyd: 21.05.2021 21st Mai 2021
Ar 14eg Ebrill mynychais i ddigwyddiad cyflogaeth ym Mlaenau Gwent a drefnwyd gan BNI De…
+ Darllenwch Mwy

Ymateb i ymgynghoriad ar Bartneriaeth Cymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus

Dyddiad a Bostiwyd: 29.04.2021 29th Ebrill 2021
Mae’r prosiect Engage to Change wedi cyflwyno ymateb i ymgynghroiad Llywodraeth Cymru Bil Ddrafft Partneriaeth…
+ Darllenwch Mwy
+ Dangoswch Mwy