Chwilio yn ol llais

Croeso i Engage to Change

Mae prosiect Engage to Change yn gweithio ledled Cymru i gefnogi pobl ifanc rhwng 16 a 25 mlwydd oed sydd ag anhawster dysgu, anabledd dysgu a/neu awtistiaeth i gyflawni eu potensial llawn.

Gan ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, mae Engage to Change yn gweithio’n agos gyda phobl ifanc, eu rhieni/gofalwyr a chyflogwyr i wneud y canlynol:

  • goresgyn rhwystrau i gyflogaeth
  • datblygu sgiliau trosglwyddadwy
  • cynnig profiad gwaith â thâl
  • cynnig cyflogaeth â thâl ac â chymorth
  • dod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli
  • cynnig mynediad i interniaethau â chymorth.

Rydym yn parhau i gefnogi pobl ifanc trwy gydol y pandemig ac rydyn ni’n dal i dderbyn atgyfeiriadau at y prosiect felly cofiwch gysylltu â ni os ydych chi’n berson ifanc sydd â diddordeb mewn ymuno â’r prosiect neu’n riant/gofalwr person ifanc sydd â diddordeb mewn ymuno.

Er mwyn atgyfeirio person ifanc sy’n byw yng Ngogledd Cymru, gogledd Ceredigion neu ogledd Powys, cysylltwch ag Agoriad Cyf. trwy e-bostio e2c@agoriad.org.uk neu ffonio 01248 361392.

Er mwyn atgyfeirio person ifanc sy’n byw yn Ne Cymru, de Ceredigion neu dde Powys, cysylltwch ag ‘Elite Supported Employment’ trwy e-bostio tmoore@elitesea.co.uk neu ffonio 07943 866 246.

Mae’r prosiect hwn yn bosbl drwy arian gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

+ Darllenwch mwy 

Twitter

Dilynwch ni ar @engage_2_change

@Engage to Change
23.07.2021 Dyddiad 23rd Gorffennaf 2021
RT @JCPinNEMidWales: The @Engage_2_Change project from @eliteseauk & @agoriadcyf supports young people aged 16-25 with a learning disabili…
@Engage to Change
23.07.2021 Dyddiad 23rd Gorffennaf 2021
RT @AndreaMeek1: Our @dfnsearch interns from @cardiffuni are presenting at the international @ProjectSEARCHHQ conference and are doing an a…
@Engage to Change
16.07.2021 Dyddiad 16th Gorffennaf 2021
Check out the latest blog by Engage to Change’s Lead Ambassador Gerraint: https://t.co/ynfwc74P7O
@Engage to Change
16.07.2021 Dyddiad 16th Gorffennaf 2021
RT @JCPinSEWales: Using a person-centred approach, @Engage_2_Change support young people aged 16 to 25 in Wales who have a learning difficu…
+ Dangoswch Mwy