Chwilio yn ol llais

Croeso i Engage to Change

Mae prosiect Engage to Change yn gweithio ledled Cymru i gefnogi pobl ifanc rhwng 16 a 25 mlwydd oed sydd ag anhawster dysgu, anabledd dysgu a/neu awtistiaeth i gyflawni eu potensial llawn.

Gan ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, mae Engage to Change yn gweithio’n agos gyda phobl ifanc, eu rhieni/gofalwyr a chyflogwyr i wneud y canlynol:

  • goresgyn rhwystrau i gyflogaeth
  • datblygu sgiliau trosglwyddadwy
  • cynnig profiad gwaith â thâl
  • cynnig cyflogaeth â thâl ac â chymorth
  • dod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli
  • cynnig mynediad i interniaethau â chymorth.

Rydym yn parhau i gefnogi pobl ifanc trwy gydol y pandemig ac rydyn ni’n dal i dderbyn atgyfeiriadau at y prosiect felly cofiwch gysylltu â ni os ydych chi’n berson ifanc sydd â diddordeb mewn ymuno â’r prosiect neu’n riant/gofalwr person ifanc sydd â diddordeb mewn ymuno.

Er mwyn atgyfeirio person ifanc sy’n byw yng Ngogledd Cymru, gogledd Ceredigion neu ogledd Powys, cysylltwch ag Agoriad Cyf. trwy e-bostio e2c@agoriad.org.uk neu ffonio 01248 361392.

Er mwyn atgyfeirio person ifanc sy’n byw yn Ne Cymru, de Ceredigion neu dde Powys, cysylltwch ag ‘Elite Supported Employment’ trwy e-bostio tmoore@elitesea.co.uk neu ffonio 07943 866 246.

Mae’r prosiect hwn yn bosbl drwy arian gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

+ Darllenwch mwy 

Twitter

Dilynwch ni ar @engage_2_change

@Engage to Change
17.05.2021 Dyddiad 17th Mai 2021
RT @LdWales: We're now hearing from @EOloidi @LastDaysoflifeR and Steve Beyer from @UniSouthWales @cardiffuni @ncmh_wales about the finding…
@Engage to Change
17.05.2021 Dyddiad 17th Mai 2021
RT @AllWalesPF: Gerraint @AllWalesPF Outreach worker and @Engage_2_Change Project Lead Ambassador is chairing the coronavirus and People wi…
@Engage to Change
17.05.2021 Dyddiad 17th Mai 2021
.@EmploymtStudies are doing research aimed at improving access to good quality work for young people aged 16-25. This short survey gives young people from across the UK a chance to share their views and experiences. Deadline: 16 June https://t.co/h4qA933Rr0
@Engage to Change
14.05.2021 Dyddiad 14th Mai 2021
Latest coronavirus update for Wales from our Lead Ambassador Gerraint including the new rules. https://t.co/BF3W5zHhMJ
+ Dangoswch Mwy