Chwilio yn ol llais

Croeso i Engage to Change

Mae prosiect Engage to Change yn gweithio ledled Cymru i gefnogi pobl ifanc rhwng 16 a 25 mlwydd oed sydd ag anhawster dysgu, anabledd dysgu a/neu awtistiaeth i gyflawni eu potensial llawn.

Gan ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, mae Engage to Change yn gweithio’n agos gyda phobl ifanc, eu rhieni/gofalwyr a chyflogwyr i wneud y canlynol:

  • goresgyn rhwystrau i gyflogaeth
  • datblygu sgiliau trosglwyddadwy
  • cynnig profiad gwaith â thâl
  • cynnig cyflogaeth â thâl ac â chymorth
  • dod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli
  • cynnig mynediad i interniaethau â chymorth.

Rydym yn parhau i gefnogi pobl ifanc trwy gydol y pandemig ac rydyn ni’n dal i dderbyn atgyfeiriadau at y prosiect felly cofiwch gysylltu â ni os ydych chi’n berson ifanc sydd â diddordeb mewn ymuno â’r prosiect neu’n riant/gofalwr person ifanc sydd â diddordeb mewn ymuno.

Er mwyn atgyfeirio person ifanc sy’n byw yng Ngogledd Cymru, gogledd Ceredigion neu ogledd Powys, cysylltwch ag Agoriad Cyf. trwy e-bostio e2c@agoriad.org.uk neu ffonio 01248 361392.

Er mwyn atgyfeirio person ifanc sy’n byw yn Ne Cymru, de Ceredigion neu dde Powys, cysylltwch ag ‘Elite Supported Employment’ trwy e-bostio tmoore@elitesea.co.uk neu ffonio 07943 866 246.

Mae’r prosiect hwn yn bosbl drwy arian gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

+ Darllenwch mwy 

Twitter

Dilynwch ni ar @engage_2_change

@Engage to Change
25.01.2022 Dyddiad 25th Ionawr 2022
RT @NTFWwbl: Do you want to find out about Supporting Disabled People into #Apprenticeships? A free online event is taking place on Tuesday…
@Engage to Change
21.01.2022 Dyddiad 21st Ionawr 2022
RT @LdWales: Mae llawer o bobl ag anabledd dysgu yng Nghymru eisiau bod mewn gwaith cyflogedig, ond maen nhw’n ei chael hi'n anodd dod o hy…
@Engage to Change
21.01.2022 Dyddiad 21st Ionawr 2022
RT @CardiffPF: @Engage_2_Change By employing only people with a learning disability as front line staff in high profile jobs, we help other…
@Engage to Change
21.01.2022 Dyddiad 21st Ionawr 2022
The Change We Need: Many people with a learning disability in Wales want to be in paid employment but struggle to find suitable workplaces. What needs to change to make this possible? https://t.co/TAFQXrCW0m
+ Dangoswch Mwy