Chwilio yn ol llais

Croeso i Engage to Change

Mae prosiect Engage to Change yn gweithio ledled Cymru i gefnogi pobl ifanc rhwng 16 a 25 mlwydd oed sydd ag anhawster dysgu, anabledd dysgu a/neu awtistiaeth i gyflawni eu potensial llawn.

Gan ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, mae Engage to Change yn gweithio’n agos gyda phobl ifanc, eu rhieni/gofalwyr a chyflogwyr i wneud y canlynol:

  • goresgyn rhwystrau i gyflogaeth
  • datblygu sgiliau trosglwyddadwy
  • cynnig profiad gwaith â thâl
  • cynnig cyflogaeth â thâl ac â chymorth
  • dod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli
  • cynnig mynediad i interniaethau â chymorth.

Rydym yn parhau i gefnogi pobl ifanc trwy gydol y pandemig ac rydyn ni’n dal i dderbyn atgyfeiriadau at y prosiect felly cofiwch gysylltu â ni os ydych chi’n berson ifanc sydd â diddordeb mewn ymuno â’r prosiect neu’n riant/gofalwr person ifanc sydd â diddordeb mewn ymuno.

Er mwyn atgyfeirio person ifanc sy’n byw yng Ngogledd Cymru, gogledd Ceredigion neu ogledd Powys, cysylltwch ag Agoriad Cyf. trwy e-bostio e2c@agoriad.org.uk neu ffonio 01248 361392.

Er mwyn atgyfeirio person ifanc sy’n byw yn Ne Cymru, de Ceredigion neu dde Powys, cysylltwch ag ‘Elite Supported Employment’ trwy e-bostio tmoore@elitesea.co.uk neu ffonio 07943 866 246.

Mae’r prosiect hwn yn bosbl drwy arian gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

+ Darllenwch mwy 

Twitter

Dilynwch ni ar @engage_2_change

@Engage to Change
23.06.2022 Dyddiad 23rd Mehefin 2022
RT @RhianRlewis: At the start of #disabilityawareness we would like to introduce you to our 2021/2022 @CwmTafMorgannwg interns who are par…
@Engage to Change
23.06.2022 Dyddiad 23rd Mehefin 2022
RT @RhianRlewis: From portering patients in the Hospital’s radiology department to working alongside chefs in the busy canteen kitchen, fou…
@Engage to Change
23.06.2022 Dyddiad 23rd Mehefin 2022
RT @LdWales: It’s #LDWeek22 and we are celebrating this year’s theme of living life with a learning disability. In this video Tomos Chur…
@Engage to Change
16.06.2022 Dyddiad 16th Mehefin 2022
RT @zoeric: Great to hear discussion at the Senedd about how we take forward the work of The @Engage_2_Change project. Thanks @hef4caerphil
+ Dangoswch Mwy