Chwilio yn ol llais

Ar gyfer yr unarddeg intern yn ein safle DFN Project SEARCH cyntaf yng Nghaerdydd, mae heddiw yn marcio carreg filltir sylweddol – mae hi’n ddiwrnod y seremoni raddio! Ym mis Medi fe wnaethon nhw gyrraedd at y cyflogwr Prifysgol Caerdydd o Goleg Caerdydd a’r Fro. Tair tymor a tair interniaeth yn hwyrach, maen nhw’n gorffen gyda mwy o hyder, mwy o sgiliau, mwy o brofiad a gwell syniad o beth allen nhw wneud a beth maen nhw eisiau gwneud yn y dyfodol. Ewch am golwg ar blogs o wyth o’r interniaid yn edrych nôl ar eu blwyddyn a beth maen nhw wedi cyflawni a dysgu.