Chwilio yn ol llais

Ymunwch â ni am Wobrau Engage to Change yng Ngwesty Copthorne, Caerdydd ar Mehefin 19eg / Gwesty Springfields, Holywell ar Mehefin 14fed!

Mae’n bleser i’ch wahodd i ymuno â ni am Wobrau Engage to Change y flwyddyn yma yng Ngwesty’r Copthorne/Ngwesty Springfields! Fe fydd y digwyddiad yn dathlu llwyddiannau’r pobl ifanc gwych sydd wedi bod yn gweithio tuag at gyflogaeth trwy’r prosiect, a’r cyflogwyr cydweithredol sydd wedi gweithio gyda ni i roi cymorth iddyn nhw i gyflawni eu potensial.

P’un a ydych chi’n berson ifanc gydag anabledd dysgu neu awtistiaeth, rhiant neu gofalwr, neu cyflogwr, fe fydd y diwrnod yn cynnwys rhywbeth i’ch diddori chi. Ochr yn ochr â’r wobrwyon, fe fydd y digwyddiad yn cynnwys siaradwyr a sgyrsiau wedi’i anelu at rymuso unigolion i drawsnewid y gweithlu.

Am wybodaeth archebu ac i archebu eich lle am ddim cliciwch yma.