Chwilio yn ol llais

Ymunwch â’r noddwr Mark Isherwood AM a’r tim Engage to Change wrth i ni ddathlu lansiad y prosiect cyffrous yma!

 

Fe fydd y lansiad yn cymryd lle ar y 30ain Mawrth yn y Pierhead, Bae Caerdydd. Fe fydd y digwyddiad yn dechrau gyda cofrestru o 10yb, wedi ei ddilyn gan amrywiaeth o siaradwyr a chyflwyniadau yn dechrau am 10:30yb. Fe fydd hyn yn cael ei ddilyn gan cinio a chyfleoedd am rhwydweithio o 12:30-13:30.

 

Mae hyn yn gyfle i ddathlu beth mae’r prosiect wedi cyflawni hyd yn hyn i effeithio’n bositif ar bywydau pobl ifanc gydag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth, a beth rydyn ni’n gobeithio y bydd yn cyflawni yn y dyfodol. Fe fyddwn yn clywed o rhai o’r pobl ifanc yma yn ogystal â cynrychiolwyr sy’n cymryd rhan mewn darparu’r prosiect.