Chwilio yn ol llais

Ein Gweledigaeth

Rydyn ni’n anelu at sefydlu etifeddiaeth prosiect lle fydd agweddau a pholisi ar cyflogaeth cefnogol ar gyfer pobl gydag anableddau dysgu ac/neu awtistiaeth yn cael ei ddylanwadu’n bositif gan yr arferiad da arddangoswyd gan y prosiect. Ein weledigaeth yw o fyd lle mae pobl gydag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth yn gallu profi canlyniadau lles gwell trwy’r annibyniaeth, statws ariannol, cyfalaf cymdeithasol a chwblhad cynyddol mae gwaith taledig yn cynnig.

Ein cenhadaeth

Mae prosiect Engage to Change yn gweithio ledled Cymru i gefnogi pobl ifanc rhwng 16 a 25 mlwydd oed sydd ag anhawster dysgu, anabledd dysgu a/neu awtistiaeth i gyflawni eu potensial llawn.

Gan ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, mae Engage to Change yn gweithio’n agos gyda phobl ifanc, eu rhieni/gofalwyr a chyflogwyr i wneud y canlynol:

  • goresgyn rhwystrau i gyflogaeth
  • datblygu sgiliau trosglwyddadwy
  • cynnig profiad gwaith â thâl
  • cynnig cyflogaeth â thâl ac â chymorth
  • dod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli
  • cynnig mynediad i interniaethau â chymorth.