Chwilio yn ol llais

Llongyfarchiadau i’r unarddeg intern Engage to Change DFN Project SEARCH Caerdydd a wnaeth raddio o’r rhaglen wythnos diwethaf. Cynhaliwyd y seremoni yn Siambr y Cyngor ym Mhrif Adeilad Prifysgol Caerdydd, lleoliad trawiadol yn addas ar gyfer yr achlysur! Roedd hi’n seremoni hyfryd a amlygodd pa mor galed mae ein interniaid wedi gweithio y flwyddyn yma a pha mor bell maen nhw wedi dod. Dymunwn ni bob hwyl iddynt yn y dyfodol.

Cafwyd y fideo yma am profiadau’r interniaid ar DFN Project SEARCH ei sgrinio yn ystod y seremoni wythnos diwethaf. Gwyliwch yma i glywed ei feddyliau am y flwyddyn ac i weld nhw ar waith yn ei interniaethau!