Chwilio yn ol llais

Taith Tim i gyflogaeth

Dyddiad a Bostiwyd: 11.12.2020 11th Rhagfyr 2020
Ers cwblhau ei interniaeth gyda chefnogaeth Engage to Change DFN Project SEARCH, aeth Tim ymlaen…
+ Darllenwch Mwy
Ryan working in the hospital

Ryan yn mwynhau bywyd fel porthor ysbyty

Dyddiad a Bostiwyd: 17.07.2020 17th Gorffennaf 2020
“Dwi wrth fy modd gyda fy swydd, mae wedi fy helpu i weld pa mor…
+ Darllenwch Mwy
James, Tom and Luke

Gweithio ar reng flaen y GIG

Dyddiad a Bostiwyd: 29.06.2020 29th Mehefin 2020
Erioed wedi meddwl sut beth yw gweithio ar y rheng flaen yn y GIG yng…
+ Darllenwch Mwy
Elenid at work

Elenid yn dilyn ei breuddwyd

Dyddiad a Bostiwyd: 12.06.2020 12th Mehefin 2020
“Fy enw i yw Elenid Williams ac ers mis Mawrth rwyf wedi bod yn gweithio…
+ Darllenwch Mwy
+ Dangoswch Mwy