Chwilio yn ol llais

Dros y diwrnodau diwethaf daeth ein llysgenhadon prosiect gyda’u gilydd i fynychu eu ymsefydliad ger Caerdydd gyda Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan. Fel rhan o’r ymsefydliad, roedd llysgenhadon wedi paratoi ac ymarfer gwneud cyflwyniad i’r prosiect ar gyfer cynulleidfa, tasg y gallant eu wneud wrth iddynt deithio i ddigwyddiadau ledled Cymru fel rhan o’r rôl.

Tuag at ddiwedd eu ail diwrnod, cafodd y grwp gyfle i arddangos eu sgiliau wrth iddynt gyflwyno i’r cyfarfod grwp partneriaeth ac ateb cwestiynau ynglŷn â beth mae Engage to Change wedi meddwl iddyn nhw.

“Ymdeimlad o gyflawniad”, “annibyniaeth”, “hyder”, “cwrdd pobl”; dyma dim ond rhai o’r pethau positif sydd wedi dod mas o Engage to Change iddyn nhw.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at gweld a clywed llawer mwy oddi wrth Michael, George, Jordan, Elsa, a Gerraint!