Chwilio yn ol llais

Rhagfyr 2019 | Adroddiad am yr hyn rydyn ni wedi ei ddysgu hyd yn hyn drwy’r prosiect  Engage to Change.

Grwp hapus o gyfranogwyr a staff y prosiect yn sefyll gyda'i gilydd ar gyfer tynnu llun, rhai gyda'i dwylo yn yr awyr.

Mae’r prosiect Engage to Change bellach yn ei 4ydd blwyddyn, yn dysgu gwersi am sut y gallwn gefnogi pobl ifanc gydag anabledd dysgu neu awtistiaeth i gael gwaith cyflogedig. Mae’r prosiect wedi cael cryn lwyddiant ac wedi wynebu rhai rhwystrau.

Mae’r hyn rydyn  ni wedi ei ddysgu hyd yn hyn wedi’i nodi yn y briff cryno hwn.

Mae’n brosiect peilot ac mae 14 mis ganddo yn weddill, ac fe fyddwn yn dysgu rhagor yn y cyfnod hwnnw. Ond, mae’n amlwg bod angen inni greu dull cynaliadwy o ddarparu ‘beth sydd yn gweithio’ ar ôl i’r prosiect ddirwyn i ben.

Mae’r briff yma yn nodi nifer o feysydd polisi lle mae angen gweithredu ar wersi os ydym yn mynd i barhau gyda llwyddiant y prosiect a chreu llwybr Cyflogaeth gyda Chefnogaeth cynaliadwy i alluogi’r pobl ifanc yma i fod yn gynwysiedig yn y farchnad lafur ac i gyflawni eu potensial diamau fel aelodau gwaith yn y gymdeithas yng Nghymru.