Chwilio yn ol llais

Ymateb i ymgynghoriad ar Bartneriaeth Cymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus

Dyddiad a Bostiwyd: 29.04.2021 29th Ebrill 2021
Mae’r prosiect Engage to Change wedi cyflwyno ymateb i ymgynghroiad Llywodraeth Cymru Bil Ddrafft Partneriaeth…
+ Darllenwch Mwy

Engage to Change yn cyflwyno tystiolaeth ar Niwroamrywiaeth yn y System Cyfiawnder Troseddol

Dyddiad a Bostiwyd: 27.01.2021 27th Ionawr 2021
Mae’r prosiect Engage to Change wedi cyflwyno tystiolaeth i Arolygiaeth Prawf EM ar sut i…
+ Darllenwch Mwy
Cover of the consultation document with the picture of a young white man with a baby on a bus

Ymateb i ymgynghoriad: Llwybr Newydd – strategaeth trafnidiaeth newydd i Gymru

Dyddiad a Bostiwyd: 27.01.2021 27th Ionawr 2021
Ymatebodd Engage to Change i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar gynllunio trafnidiaeth yng Nghymru. Mae’r ymgynghoriad…
+ Darllenwch Mwy
Cover of Easy Read consultation responses summary for changes to Disabled Students' Allowance

Ymateb i ymgynghoriad: Lwfans Myfyrwyr Anabl

Dyddiad a Bostiwyd: 17.12.2020 17th Rhagfyr 2020
Ymatebodd partneriaid Engage to Change i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar newidiadau i Lwfans Myfyrwyr Anabl…
+ Darllenwch Mwy
+ Dangoswch Mwy