Chwilio yn ol llais

Fe ddaeth “Richard and Jaco: Life With Autism” yn ennillydd ddau wobr yn y seremoni BAFTA Cymru ar nos Sadwrn. Ennillodd y rhaglen y wobr Rhaglen Ddogfen Sengl, ac ennillodd Laura Martin-Robinson a Claire Hill y wobr Cyfarwyddwr: Ffeithiol ar gyfer eu gwaith ar y rhaglen.

Dilynodd y rhaglen ddogfen yr actor Richard Mylan a’i mab Jaco, sydd gan awtistiaeth, ar daith i ddarganfod beth allai fod o flaen Jaco wrth iddo fynd trwy trawsnewidiadau amrywiol yn ei fywyd. Ar y ffordd, wnaeth Richard ymweld â swyddfa Anabledd Dysgu Cymru i gwrdd â Gerraint, cynorthwyydd gweinyddol Engage to Change ar y pryd, ac i glywed oddi wrtho ynglŷn â’i taith i gyflogaeth gyda chymorth y prosiect. Siaradodd Richard hefyd â Rheolydd Prosiect Engage to Change Jenna Trakins.

Mae’r rhaglen ddogfen ysbrydoledig hwn wir yn haeddu ei holl ganmoliaeth, ac rydyn ni’n falch iawn yr oedd Engage to Change yn rhan ohono.