Chwilio yn ol llais

Enw: Laura Plenty

Sut ydych chi’n teimlo am eich amser ar y rhaglen Engage to Change DFN Project SEARCH?

Mae hi wedi bod yn dda iawn, rydw i wedi dysgu llawer trwy’r holl gwrs.

Pa interniaethau ydych chi wedi gwneud ers i chi ddechrau Engage to Change DFN Project SEARCH?

Fy interniaeth cyntaf gweithiais gyda’r Ganolfan Cenedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl (NCMH).
Fy ail interniaeth gweithiais yn yr adran Rhaglenni Saesneg Iaith.
Fy trydydd interniaeth gweithiais i gyda gwasanaethau myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr gofal iechyd yn Ysbyty yr Heath.

Beth oedd eich hoff interniaeth a pham?

Fy hoff interniaeth oedd y trydydd un oherwydd ges i weithio mewn dau lle, yn Ysbyty yr Heath ac mewn gwasanaethau myfyrwyr yn Park Place.

Disgrifiwch rhai o’r tasgau wnaethoch chi yn ystod y flwyddyn.

Gwnes i tasgau fel creu ffolderi, dysgais tipyn am sut i ffeindio’s ffolder cywir i dynnu allan, mewnbynnu data ar taenlen Excel, ffeindio pamffledi i gael ei anfon allan i lefydd gwahanol. Creu pecynnau am brofion gwaed a creu ffolderi myfyrwr. Mewnbynnu ystadegau’r adran mewn i daenlen Excel.

Sut mae hi wedi helpu chi i fod ar Engage to Change DFN Project SEARCH a beth ydych chi wedi dysgu yn ystod y flwyddyn?

Rydw i wedi dysgu sut i wneud CV gan nad ydw i wedi gwneud e o’r blaen.

Sut mae Lily (hyfforddwr swydd), Kerri a Bev (hyfforddwyr y coleg) wedi helpu chi yn ystod y flwyddyn? Pa fath o gymorth ydych chi wedi derbyn ohonynt?

Ges i llawer o gymorth oddi wrth Lily, Kerri a Bev trwy’r holl flwyddyn.

Pa fath o swyddi ydych chi’n gwneud cais amdano ac a ydych chi wedi bod yn llwyddiannus eto?

Rydw i wedi bod yn ymgeisio am cynorthwy-ydd gweinyddol mewn amgylchedd swyddfa a dydw i ddim wedi bod yn llwyddiannus eto.

Nawr bod Engage to Change DFN Project SEARCH yn dod i ddiwedd, beth fyddwch chi’n hoffi gwneud, neu’n cynllunio gwneud, yn y dyfodol?

Hoffwn weithio mewn amgylchedd swyddfa gyda tîm neis o bobl.