Chwilio yn ol llais

Rhagfyr 2019

Dyma ddiweddariad cyflym gan Brif Lysgennad prosiect Engage to change, Gerraint, ar yr hyn y buodd yn ei wneud cyn gwyliau’r Nadolig!

Ar y 6 Rhagfyr es i swyddfeydd WLGA i wneud rhywfaint o ffilmio ar gyfer y darn am fy mhrofiad o fyw gydag awtistiaeth.

Ar 10 Rhagfyr, es i’r digwyddiad E2C project Roadshow yn Future Inns yng Nghaerdydd. Siaradais am sut fyddai fy mywyd pe na bawn i wedi cael y cyfle i fod ar y prosiect.

Ar 18 Rhagfyr roedd hi’n ddiwrnod Tîm Pobl Yn Gyntaf Cymru Gyfan. Dywedodd Joe Powell, y Prif Weithredwr y gallwn i fod wedi gwneud mwy o ymdrech gyda fy nillad ha ha!

Gobeithio i chi gyd gael Nadolig da. Edrychaf ymlaen at 2020 cynhyrchiol!

Dymuniadau gorau!

Gerraint,

Prif Lysgennad Engage to Change.