Chwilio yn ol llais

Croesawyd y grwp cyntaf o interniaid i’n safle Engage To Change DFN Project SEARCH newydd sbon ym Medi 2017. Gwelwch sut maen nhw’n dod ymlaen yn Ysbyty Gwynedd, Bangor, yn ein fideo diweddaraf!

Cyfarfodwch Owain, Tim, Connor, Sarah-Jayne, Caio a Rhodri wrth iddynt orffen ei interniaethau cyntaf ac adlewyrchu ar y profiad hyd yn hyn.

Mae DFN Project SEARCH ym Mangor yn bosib trwy cyllid o Engage to Change a cydweithrediad rhwng y cyflogwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, sefydliad addysgol Grwp Llandrillo Menai, Agoriad Cyf, ac Anabledd Dysgu Cymru.