Chwilio yn ol llais

Ydych chi wedi derbyn cymorth o’r prosiect Engage to Change?

Ydych chi wedi bod mewn cyflogaeth am o leiaf 6 mis?

Oes gennych chi brofiad o siarad i grwpiau o bobl?

Mae gennym cyfle swydd cyffrous gyda Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan am Llysgennad Arweiniol!

Fel Llysgennad Arweiniol y prosiect, fe fyddwch chi’n berson sydd gan anabledd dysgu neu cyflwr sbectrwm awtistiaeth.

Fe fydd y Llysgennad Arweiniol yn trefnu a cefnogi’r Llysgenhadon Prosiect, tra hefyd yn annog cyfranogiad trwy gan hyrwyddo’r prosiect mewn ystod eang o ddigwyddiadau gan gynnwys diwrnodau agored, ymweliadau ysgol, ac ymweliadau â cyflogwyr.

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio cliciwch yma. Dyddiad cau 22ain Rhagfyr.