Chwilio yn ol llais

Mae Anabledd Dysgu Cymru wrth ein boddau i gyhoeddi eich bod chi nawr yn medru archebu eich lle yn ein cynhadledd blynyddol, Dyfodol pob un ohonom ni, a fydd yn cymryd lle yng Nghasnewydd ar 13eg – 14eg Tachwedd 2018.

Fe fydd Engage To Change yn cyflwyno gweithdy rhyngweithiol yn y cynhadledd. Ymunwch â ni i archwilio ffyrdd y gallwn ni weithio i godi dyheadau a disgwyliadau ar gyfer pobl gydag anabledd dysgu. Sut ydyn ni’n datgloi’r posibiliadau ar gyfer pob unigolyn? Sut mae Engage to Change yn cefnogi pobl ifanc i adeiladu eu dyfodol?

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich lle, llenwch y ffurflen hon, ebostiwch Harriett ar harriett.johnson@ldw.org.uk, neu galwch ar 02920 681161.