Chwilio yn ol llais

Cyfarfod â’r interniaid o’n rhaglen interniaeth a gefnogir gan Gateway to Employment, gan helpu pobl ifanc ag anabledd dysgu a / neu awtistiaeth i baratoi ar gyfer y gweithle.

Cyflwynir y rhaglen Porth i Gyflogaeth mewn partneriaeth â ELITE Supported Employment, Coleg y Cymoedd, Anabledd Dysgu Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.