Chwilio yn ol llais

Mae DFN Project SEARCH yn rhaglen interniaeth sy’n parhau un blwyddyn ac yn cefnogi pobl ifanc gyda anghenion ychwanegol i ennill y sgiliau a’r profiad i symud i fewn i cyflogaeth cyflogedig. Yng Nghymru, caiff DFN Project SEARCH ei ariannu fel rhan o’r prosiect Engage to Change.

Prifysgol Caerdydd yw’r cyflogwr cyntaf i rhedeg DFN Project SEARCH yng Nghymru, ac un o dri prifysgol yn y DU. Cafwyd 12 o bobl ifanc oedran 16-25 o Coleg Caerdydd a’r Fro eu recriwtio i weithio ar draws y Brifysgol mewn amgylchedd labordy, swyddfa neu manwerthu gyda chymorth o Goleg Caerdydd a’r Fro ac Elite Supported Employment.

Gwelwch sut mae’r garfan cyntaf o interniaid DFN Project SEARCH yn dod ymlaen yn ein fideo DFN Project SEARCH cyntaf!