Chwilio yn ol llais

Seren ein fideo diweddaraf yw Gerraint, cynorthwy-ydd gweinyddol Engage to Change o Anabledd Dysgu Cymru. Roedd gymaint ohonoch eisiau clywed mwy am Gerraint ar ol ei weld ar rhaglen ddogfen BBC One Richard & Jaco: Life With Autism. A oes amser well nac ar penblwydd cyntaf y prosiect, felly dyma fe! I ddechrau gwyliwch y ffilm byr yma i weld Gerraint yn y gwaith.

Os oes dal gennych ddiddordeb mewn clywed mwy ynglyn a stori Gerraint, cymrwch olwg ar y sgwrs llawn isod.