Chwilio yn ol llais

Mae ymchwilwyr o’n partneriaid prosiect yn y Ganolfan Genedlaethol Iechyd Meddwl ym Mhrifysgol Caerdydd wedi cyhoeddi adroddiad am ganlyniadau prosiect Engage to Change.  Roedd yr ymchwil yn golygu siarad â phobl ifanc a’u teuluoedd am eu profiadau o’r prosiect a sut effaith cafodd hi ar eu bywydau.

Mae un o’r ymchwilwyr Elisa Vigna’n cyflwyno’r adroddiad a chrynhoi ei gasgliadau yn y fideo hwn (Saesneg yn unig).

Gallwch chi ddarllen yr adroddiad llawn yma (Saesneg yn unig).