Chwilio yn ol llais

Croeso i’n tudalen Ymchwil a Gwerthuso! Rydyn ni yma i rannu gwybodaeth bwysig am ein prosiect yn y gorffennol. Byddwn yn edrych ar rifau a ffeithiau i weld sut mae ein hymdrechion wedi helpu i gynnwys a grymuso pobl ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth. Astudiodd arbenigwyr o’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl ym Mhrifysgol Caerdydd ein gwaith yn ofalus, a byddwn yn trafod yr hyn a weithiodd yn dda, yr hyn na weithiodd yn dda, a sut y gallwn wneud pethau hyd yn oed yn well yn y dyfodol. Dewch gyda ni ar y daith hon wrth i ni ddefnyddio gwybodaeth werthfawr gan y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl i ddeall a gwella ein rhaglenni cyflogaeth â chymorth.

 

Adroddiadau yma:

 

Mawrth 2024: Cyd-gynhyrchu a chynnwys y cyhoedd mewn ymchwil: Gwersi o Engage to Change

Adroddiad yma: Adroddiad

 

Ionawr 2024: Interniaethau â Chymorth: Gwerthuso canlyniadau prosiect cenedlaethol gan ddefnyddio gwahanol fodelau interniaeth i gefnogi pobl ifanc ag anableddau deallusol a phobl ifanc awtistig i gyflogaeth.

Adroddiad yma: Adroddiad

Adroddiad hawdd deall fan hyn: Adroddiad Hawdd Deall

 

Tachwedd 2023: Barn rhieni ar Gyflogaeth â Chymorth i bobl ifanc ag Anableddau Dysgu a phobl ifanc Awtistig.

Adroddiad yma: Adroddiad

 

Mai 2023: Cydraddoldeb swyddi a chynhwysiant mewn Cyflogaeth â Chymorth: profiad y Prosiect Engage to Change

Adroddiad yma: Adroddiad

 

Ebrill 2023: Effaith pandemig Covid-19 ar swyddi i bobl ag anableddau deallusol a/neu awtistiaeth yng Nghymru

Adroddiad yma: Adroddiad

 

Ebrill 2023: Rôl a Phrofiad yr Hyfforddwr Swyddi: Profiad prosiect Cyflogaeth â Chymorth cenedlaethol

Adroddiad yma: Adroddiad

 

Mawrth 2023: Cyflogaeth â Chymorth ar gyfer pobl ifanc niwroamrywiol: llwybrau i gyflogaeth, mewnbwn hyfforddi swydd a goblygiadau ar gyfer ymarfer.

Adroddiad yma: Adroddiad

 

Mawrth 2023: Dadansoddiad demograffig ac ansoddol o’r penderfynyddion llwyddiant mewn prosiect Cyflogaeth â Chymorth Cenedlaethol

Adroddiad yma: Adroddiad

Chwefror 2022: Adroddiad Y Pedair Mlynedd Cyntaf

Adroddiad Y Pedair Mlynedd Cyntaf: Adroddiad Y Pedair Mlynedd Cyntaf

Adroddiad Y Pedair mlynedd Cyntaf Hawdd Deall: Adroddiad Y Pedair Mlynedd Cyntaf Hawdd Deall