Chwilio yn ol llais

Mae’r prosiect Engage to Change ar gyfer pobl ifanc gydag anabledd dysgu.

Mae’r prosiect hefyd ar gyfer pobl ifanc gydag Anhwylderau Sbectrwm Awtistaidd neu ASA.

 

Mae’r prosiect ar gyfer pobl ifanc o’r oedran 16 i 25.

Mae’r prosiect ar gyfer pobl ifanc sydd ddim yn y gwaith nac mewn addysg.

Mi fydd y prosiect yn helpu 1000 o bobl ifanc yng Ngymru i ffeindio gwaith.

Mi fydd cymorth ar gyfer y bobl ifanc am 6 i 12 mis.

 

Gobeithiwn bydd y prosiect yn eich helpu chi i ffeindio swydd taledig.

Gallwn eich helpu chi i feddwl am ba fath o swydd baswch yn hoffi.

Gallwn eich helpu chi i feddwl am ba fath o swydd baswch yn dda at.

Gallwn ni eich cefnogi i ffeindio lleoliad gwaith.

Gallwn ni eich helpu i baratoi ar gyfer cyfweliadau swydd.

Gall hyfforddwr swydd eich cefnogi mewn lleoliad gwaith.

Mae hyfforddwr swydd yn rhywun bydd yn eich helpu chi i ddysgu beth sydd rhaid i chi wneud yn y gwaith.

Gallwn ni eich cefnogi chi ar ôl i lleoliad gwaith gorffen i ffeindio swydd cyflogedig.

I ymuno â’r prosiect cysylltwch â ni.

Os ydych yn byw yn Ngogledd Cymru, Gogledd Ceredigio neu Gogledd Powys gallwch cysylltu â Agoriad ar 01248 361392 neu e2c@agoriad.org.uk.

Os ydych yn byw yn Ne Cymru, De Ceredigion neu De Powys gallwch cysylltu â ELITE ar 01443 226664 neu tmoore@elitesea.co.uk.

 

 

Pan gysylltwch chi â ni fe allwn ni rhoi rhagor o wybodaeth i chi.