Chwilio yn ol llais

Mae’r cymorth o rhieni a gofalwyr yn agwedd allweddol o’r prosiect ac o ddatblygiad pob person ifanc. Rydyn ni’n gobeithio gall yr hwb yma fod yn ffynhonnell o wybodaeth a cymorth i chi, hefyd.

Mae’r prosiect Engage to Change project yn anelu at rhoi cyfle i bobl ifanc gydag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth ennill y sgiliau a’r profiad i gyrraedd ei potensial llawn.