Chwilio yn ol llais
Beth yw’r prosiect Engage to Change?

Mae Engage to Change yn prosiect pum mlynedd bydd yn gweithio gyda 800 o gyflogwyr a 1000 person ifanc gydag anabledd dysgu neu awtistiaeth i ddatblygu eu sgiliau cyflogaeth a phrofiad trwy lleoliadau gwaith sy’n parhau rhwng 6 a 12 mis.

Pwy sy’n ariannu’r prosiect Engage to Change?

Caiff y prosiect ei ariannu gan y Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru.

Pwy sy’n cymryd rhan yng nghyflwyniad y prosiect?

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn arwain consortiwm o fudiadau i gyflwyno’r prosiect Engage to Change.  Mae hyn yn cynnwys yr asiantaethau cyflogaeth gyda chefnogaeth ELITE ac Agoriad Cyf, y grwp hunan-eriolaeth Pobl yn Gyntaf Cymru Gyfan, Prifysgol Caerdydd. Mae’r prosiect hefyd yn gweithio mewn cydweithrediad â rhaglen interniaeth DFN Project SEARCH.

Sut mae DFN Project SEARCH yn ffitio mewn i’r prosiect ehangach Engage to Change?

Mae DFN Project SEARCH yn rhaglen interniaeth arloesol wedi ei gynllunio yn Ysbyty Cinicinnati Blant ar gyfer pobl gyda anghenion cymorth ychwanegol. Ers 1996 mae wedi ehangu i sefydlu gwahanol safleoedd ar draws y byd. Fel rhan o Engage to Change, y nod yw i sefydlu 5 safle DFN Project SEARCH ar draws Cymru yn ystod bywyd y prosiect.