Chwilio yn ol llais

Y flwyddyn gyntaf yw hi ar gyfer safle DFN Project SEARCH Engage to Change ym Mhen-y-Bont, ac mae’r interniaid yn setlo mewn i’w interniaethau cyntaf yn Ysbyty Tywysoges Cymru. Gwelwch ei gobeithion am y flwyddyn a sut y maen nhw’n dod ymlaen hyd yn hyn!

Caiff Engage to Change: DFN Project SEARCH ym Mhen-y-Bont ei ddarparu mewn cydweithrediad rhwng ELITE, Coleg Pen-y-Bont, Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg ac Anabledd Dysgu Cymru trwy gyllid Engage to Change o’r Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru.