Chwilio yn ol llais

Isod mae rhestr o sefydliadau a all gynnig cyngor, cefnogaeth neu arweiniad i chi nawr bod y prosiect Engage to Change wedi dod i ben:

Isod mae rhestr o sefydliadau a all roi cyngor ariannol/cyflogaeth i chi:

Isod mae rhestr o apiau defnyddiol y gallwch eu defnyddio:

   AutonoME

Mae AutonoMe yn defnyddio pŵer technoleg symudol i alluogi pobl ag anableddau dysgu a/neu awtistiaeth i ddatblygu sgiliau ar gyfer byw’n annibynnol a chyflogaeth.

Maent wedi gweithio’n galed i greu model cymorth y gellir ei ddarparu ac sy’n galluogi pobl i gael eu cymorth i gyflawni eu canlyniadau.

Ochr yn ochr â’u llyfrgell o fideos cyfarwyddiadol y ceir mynediad iddynt trwy ap AutonoMe, maent yn darparu Cydlynydd Datblygu, sydd â phrofiad o gefnogi pobl ag anableddau dysgu ac awtistiaeth, i gefnogi’r dysgwr i symud ymlaen tuag at eu canlyniadau a phersonoli ein cefnogaeth i’r union beth sy’n iawn iddyn nhw. Mae eu Cydlynwyr Datblygu hefyd yn darparu hyfforddiant i gefnogi staff a chyflogwyr i wneud yn siŵr bod pawb sy’n gysylltiedig yn gweithio gyda’i gilydd i gefnogi’r dysgwr.

Mae gan AutonoME ddwy raglen sef Byw’n Annibynnol a Chyflogaeth â Chymorth. Mae eu rhaglen byw’n annibynnol fel arfer yn cael ei hariannu gan awdurdodau lleol tra bod y cymorth cyflogaeth yn cael ei ariannu gan yr Adran Gwaith a Phensiynau trwy eu rhaglen Mynediad i Waith, dyma rai dyfyniadau gan ddysgwyr sydd wedi bod ar y prosiectau hyn.

Sut i gysylltu a Autonome?

Ebostwich Autonome ar info@autono.me.uk, neu ffoniwch nhw ar 0117 205 0654

 

  App Headspace