Chwilio yn ol llais
  • Rhaid cael anabledd / anhawster dysgu ac / neu awtistiaeth
  • Oed 16 – 25
  • Ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant neu mewn perygl o’r statws hynny
  • Eisiau gweithio
  • Rhaid cael cymorth o’r teulu neu rhwydwaith gymorth
  • Rhaid cael y potensial i ddatblygu’r sgiliau personol a gwaith sy’n angenrheidiol i gyrraedd anghenion busnes mewn sefyllfa cyflogaeth
  • Efallai yn methu ymdopi gyda’r oriau sy’n ofynnol o ddarpariaeth statudol
  • Rhaid bod yn barod i ymgymryd â hyfforddiant i ddatblygu sgiliau annibyniaeth a galwedigaethol
  • Yn methu cael mynediad i ddarpariaeth statudol oherwydd anghenion cymorth, stamina, lefel o gallu a sgiliau personol.
  • Angen ymagwedd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.