Chwilio yn ol llais

Croesawyd y grwp cyntaf o interniaid i’n safle Engage To Change: Project SEARCH newydd sbon ym Medi 2017. Gwelwch sut maen nhw’n dod ymlaen yn Ysbyty Gwynedd, Bangor, yn ein fideo diweddaraf!

Cyfarfodwch Owain, Tim, Connor, Sarah-Jayne, Caio a Rhodri wrth iddynt orffen ei interniaethau cyntaf ac adlewyrchu ar y profiad hyd yn hyn.

Mae Project SEARCH ym Mangor yn bosib trwy cyllid o Engage to Change a cydweithrediad rhwng y cyflogwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, sefydliad addysgol Grwp Llandrillo Menai, Agoriad Cyf, ac Anabledd Dysgu Cymru.