Chwilio yn ol llais

Dechreuodd Caio fel intern Engage to Change: Project SEARCH yn ein safle yng Ngogledd Cymru dim ond mis Medi diwethaf. Nawr, mae wedi sicrhau prentisiaeth yng Nghanolfan Iechyd Criccieth. Mae hi’n stori o ddyn ifanc penderfynol a galluog wedi’i cefnogi i gyflawni ei botensial llawn yn y gweithle trwy prosiect partneriaeth a parodrwydd ei gyflogwr newydd i drawsnewid ei gweithlu.

Caiff Engage to Change: Project SEARCH yng Ngogledd Cymru ei ddarparu mewn cydweithrediad rhwng Agoriad Cyf, Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, Coleg Llandrillo Menai ac Anabledd Dysgu Cymru trwy gyllid Engage to Change o’r Gronfa Loteri Fawr a Llywodraeth Cymru.

Caio