Chwilio yn ol llais

Enw: Laura Plenty

Sut ydych chi’n teimlo am eich amser ar y rhaglen Project SEARCH?

Mae hi wedi bod yn dda iawn, rydw i wedi dysgu llawer trwy’r holl gwrs.

Pa interniaethau ydych chi wedi gwneud ers i chi ddechrau Project SEARCH?

Fy interniaeth cyntaf gweithiais gyda’r Ganolfan Cenedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl (NCMH).
Fy ail interniaeth gweithiais yn yr adran Rhaglenni Saesneg Iaith.
Fy trydydd interniaeth gweithiais i gyda gwasanaethau myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr gofal iechyd yn Ysbyty yr Heath.

Beth oedd eich hoff interniaeth a pham?

Fy hoff interniaeth oedd y trydydd un oherwydd ges i weithio mewn dau lle, yn Ysbyty yr Heath ac mewn gwasanaethau myfyrwyr yn Park Place.

Disgrifiwch rhai o’r tasgau wnaethoch chi yn ystod y flwyddyn.

Gwnes i tasgau fel creu ffolderi, dysgais tipyn am sut i ffeindio’s ffolder cywir i dynnu allan, mewnbynnu data ar taenlen Excel, ffeindio pamffledi i gael ei anfon allan i lefydd gwahanol. Creu pecynnau am brofion gwaed a creu ffolderi myfyrwr. Mewnbynnu ystadegau’r adran mewn i daenlen Excel.

Sut mae hi wedi helpu chi i fod ar Project SEARCH a beth ydych chi wedi dysgu yn ystod y flwyddyn?

Rydw i wedi dysgu sut i wneud CV gan nad ydw i wedi gwneud e o’r blaen.

Sut mae Lily (hyfforddwr swydd), Kerri a Bev (hyfforddwyr y coleg) wedi helpu chi yn ystod y flwyddyn? Pa fath o gymorth ydych chi wedi derbyn ohonynt?

Ges i llawer o gymorth oddi wrth Lily, Kerri a Bev trwy’r holl flwyddyn.

Pa fath o swyddi ydych chi’n gwneud cais amdano ac a ydych chi wedi bod yn llwyddiannus eto?

Rydw i wedi bod yn ymgeisio am cynorthwy-ydd gweinyddol mewn amgylchedd swyddfa a dydw i ddim wedi bod yn llwyddiannus eto.

Nawr bod Project SEARCH yn dod i ddiwedd, beth fyddwch chi’n hoffi gwneud, neu’n cynllunio gwneud, yn y dyfodol?

Hoffwn weithio mewn amgylchedd swyddfa gyda tîm neis o bobl.