Chwilio yn ol llais

Ein Gweledigaeth

Rydyn ni’n anelu at sefydlu etifeddiaeth prosiect lle fydd agweddau a pholisi ar cyflogaeth cefnogol ar gyfer pobl gydag anableddau dysgu ac/neu awtistiaeth yn cael ei ddylanwadu’n bositif gan yr arferiad da arddangoswyd gan y prosiect. Ein weledigaeth yw o fyd lle mae pobl gydag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth yn gallu profi canlyniadau lles gwell trwy’r annibyniaeth, statws ariannol, cyfalaf cymdeithasol a chwblhad cynyddol mae gwaith taledig yn cynnig.

Ein cenhadaeth

Fe fyddwn yn gweithio gyda 1000 o bobl ifanc yng Nghymru o’r oedran 16 i 25 gydag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth i ddatblygu eu sgiliau gwaith trwy lleoliadau gwaith fydd yn parhau o 6-12 mis gyda 800 o gyflogwyr ar draws Cymru. Gan dynnu ar arferiad da blaenorol fe fyddwn yn arddangos yn glir beth sy’n gweithio i’r bobl ifanc yma i alluogi ein gweledigaeth i ddod yn realiti.