Chwilio yn ol llais

Gyda dyfalbarhad ac amgylchedd cefnogol, mae Billie wedi gallu goresgyn ei rhwystrau i weithio. Mae hi bellach mewn cyflogaeth amser llawn yng Nghartref Gofal Springholme yn Ynys Môn, lle mae ei chydweithwyr wrth eu bodd â’r hyn y mae Billie wedi’i ddwyn i’r tîm. Derbyniodd Billie cymorth o Agoriad Cyf trwy’r prosiect Engage to Change.