Chwilio yn ol llais

Mae Ashleigh yn mynd o nerth i nerth yn ELITE Paper Solutions ym Merthyr!

Yn dilyn lleoliad gwaith Engage To Change, mae wedi bod yn gweithio yno am flwyddyn ac yn barod i ddatblygu ei sgiliau arweiniaeth yn bellach a helpu’r tim sganio i dyfu. Clywch oddi wrtho yn ein fideo diweddaraf!