Chwilio yn ol llais

Mae Engage to Change: DFN Project SEARCH yn rhaglen interniaeth ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru gydag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth. Dywedwch helo i interniaid y flwyddyn yma ym Mangor!

Mae DFN Project SEARCH ym Mangor yn bosib trwy cyllid o Engage to Change a cydweithrediad rhwng y cyflogwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, sefydliad addysgol Grwp Llandrillo Menai, Agoriad Cyf, ac Anabledd Dysgu Cymru.