Chwilio yn ol llais

Ers cwblhau ei interniaeth gyda chefnogaeth Engage to Change DFN Project SEARCH, aeth Tim ymlaen i gael swydd yn yr adran endosgopi yn Ysbyty Gwynedd ym Mangor. Yn y fideo hwn (wedi’i recordio ar Zoom yn Saesneg), mae Tim a’i fam Gwenno yn siarad am eu profiad o’r prosiect Engage to Change a sut brofiad fu i Tim weithio drwy bandemig Covid-19.

Stori Engage to Change Tim
Dyddiad a Bostiwyd: 02.12.2020 2nd Rhagfyr 2020

Tim Carroll a'i fam Gwenno yn siarad am eu profiad o raglen Engage to Change DFN Project Search. Yn dilyn interniaeth lwyddiannus gyda chefnogaeth, mae Tim bellach yn gweithio yn yr adran endosgopi yn Ysbyty Gwynedd, Bangor (Saesneg yn unig).

Tim