Chwilio yn ol llais

Croeso i Engage to Change

Ar hyn o bryd mae’r prosiect Engage to Change yn rhedeg ar draws Cymru i gefnogi pobl ifanc o’r oedran 16-25 gydag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth i fewn i lleoliadau gwaith cyflogedig yn para 6-12 mis.

Rydyn ni’n anelu i helpu dros 1000 o’r bobl ifanc yma i gyrraedd ei potensial trwy rhoi cymorth iddynt i ennill profiad yn y gweithle a datblygu sgiliau trosglwyddiadwy trwy dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. I wneud hyn rydyn ni’n gweithio gyda 800 o gyflogwyr dros pum mlynedd i gynnig hyfforddiant swydd un-i-un a cymorth cyflogaeth arbeingol i’r bobl ifanc a’r cyflogwyr.

Mae’r prosiect hyn yn bosib diolch i grant o’r Gronfa Loteri Fawr mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru.

+ Darllenwch mwy 

Twitter

Dilynwch ni ar @engage_2_change

@Engage to Change
18.10.2017 Dyddiad 18th Hydref 2017
Would you like to work for #engagetochange? Our partner ELITE are looking for an Employment Consultant! https://t.co/wdvRkVuCmq #Pontyclun https://t.co/VYvm4pVMKW
@Engage to Change
18.10.2017 Dyddiad 18th Hydref 2017
Hoffwch chi weithio am #engagetochange? Mae ein partner ELITE yn edrych am Ymgynghorydd Cyflogaeth! https://t.co/wdvRkVuCmq #Pontyclun https://t.co/6CcHgDrz3b
@Engage to Change
18.10.2017 Dyddiad 18th Hydref 2017
Congratulations to our partners ELITE who've been awarded Gold accreditation by Investors in People, joining the top 7% of UK organisations! https://t.co/eUQtqWbYld
@Engage to Change
18.10.2017 Dyddiad 18th Hydref 2017
Llongyfarchiadau i'n partner ELITE sy wedi ennill achrediad aur gan Buddsoddwyr mewn Pobl i ymuno â 7% uchaf o sefydliadau achrededig y DU! https://t.co/RLnwM7Idm2
+ Dangoswch Mwy