Chwilio yn ol llais

Croeso i Engage to Change

Ar hyn o bryd mae’r prosiect Engage to Change yn rhedeg ar draws Cymru i gefnogi pobl ifanc o’r oedran 16-25 gydag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth i fewn i lleoliadau gwaith cyflogedig yn para 6-12 mis.

Rydyn ni’n anelu i helpu dros 1000 o’r bobl ifanc yma i gyrraedd ei potensial trwy rhoi cymorth iddynt i ennill profiad yn y gweithle a datblygu sgiliau trosglwyddiadwy trwy dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. I wneud hyn rydyn ni’n gweithio gyda 800 o gyflogwyr dros pum mlynedd i gynnig hyfforddiant swydd un-i-un a cymorth cyflogaeth arbeingol i’r bobl ifanc a’r cyflogwyr.

Mae’r prosiect hyn yn bosib diolch i grant o Gronfa Cymunedol y Loteri Cenedlaethol mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru.

+ Darllenwch mwy 

Twitter

Dilynwch ni ar @engage_2_change

@Engage to Change
04.04.2020 Dyddiad 4th Ebrill 2020
Information for people who have been identified as being at a very high risk of severe illness from coronavirus https://t.co/H4oCHN6bB8
@Engage to Change
04.04.2020 Dyddiad 4th Ebrill 2020
Gwybodaeth i’r bobl sydd mewn perygl mawr iawn o fynd yn ddifrifol wael gyda’r coronfafeirws https://t.co/hTgS4u9cPv
@Engage to Change
02.04.2020 Dyddiad 2nd Ebrill 2020
To celebrate #WorldAutismAwarenessDay @ASDinfoWales have released this film about Gerraint, our Lead Ambassador for @Engage_2_Change. Enjoy! https://t.co/0gQIAgqmHY
@Engage to Change
02.04.2020 Dyddiad 2nd Ebrill 2020
I ddathlu #DiwrnodYmwybyddiaethAwtistiaethYByd, mae @ASDinfoWales wedi rhyddhau'r ffilm hon am Gerraint, ein Llysgennad Arweiniol ar gyfer @Engage_2_Change. Mwynhewch! https://t.co/WWhNjfZOSD
+ Dangoswch Mwy