Chwilio yn ol llais

Croeso i Engage to Change

Ar hyn o bryd mae’r prosiect Engage to Change yn rhedeg ar draws Cymru i gefnogi pobl ifanc o’r oedran 16-25 gydag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth i fewn i lleoliadau gwaith cyflogedig yn para 6-12 mis.

Rydyn ni’n anelu i helpu dros 1000 o’r bobl ifanc yma i gyrraedd ei potensial trwy rhoi cymorth iddynt i ennill profiad yn y gweithle a datblygu sgiliau trosglwyddiadwy trwy dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. I wneud hyn rydyn ni’n gweithio gyda 800 o gyflogwyr dros pum mlynedd i gynnig hyfforddiant swydd un-i-un a cymorth cyflogaeth arbeingol i’r bobl ifanc a’r cyflogwyr.

Mae’r prosiect hyn yn bosib diolch i grant o’r Gronfa Loteri Fawr mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru.

+ Darllenwch mwy 

Twitter

Dilynwch ni ar @engage_2_change

@Engage to Change
16.03.2018 Dyddiad 16th Mawrth 2018
Some more brilliant news from #EngageToChange today as Emily Jones secures permanent employment as a Kitchen Assistant at Blissful Bakes in Pontardawe! Congratulations Emily 👏 Here she is celebrating her success with Bev Davies of @eliteseauk https://t.co/6UEMop2eBe
@Engage to Change
16.03.2018 Dyddiad 16th Mawrth 2018
Mwy o newyddion wych o #EngageToChange heddiw wrth i Emily Jones sicrhau cyflogaeth parhaol fel Cynorthwyydd Cegin ar gyfer Blissful Bakes ym Mhontardawe! Llongyfarchiadau Emily 👏 Dyma hi gyda Bev Davies o @eliteseauk yn dathlu eu llwyddiant https://t.co/Jmc3wAiOzA
@Engage to Change
16.03.2018 Dyddiad 16th Mawrth 2018
Great story from @guardian on updated recruitment styles and flexible working, enabling neurodiverse candidates to fulfil their ambitions. Stori gret o'r Guardian am arddulliau recriwtio sy'n galluogi ymgeiswyr niwroamrywiol i gyflawni eu huchelgeisiau. https://t.co/cEObQ6e9xx
@Engage to Change
14.03.2018 Dyddiad 14th Mawrth 2018
RT @NAScampaigns: Our Autism Employment Gap report revealed that... https://t.co/btWmCfDeob
+ Dangoswch Mwy