Chwilio yn ol llais

Croeso i Engage to Change

Ar hyn o bryd mae’r prosiect Engage to Change yn rhedeg ar draws Cymru i gefnogi pobl ifanc o’r oedran 16-25 gydag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth i fewn i lleoliadau gwaith cyflogedig yn para 6-12 mis.

Rydyn ni’n anelu i helpu dros 1000 o’r bobl ifanc yma i gyrraedd ei potensial trwy rhoi cymorth iddynt i ennill profiad yn y gweithle a datblygu sgiliau trosglwyddiadwy trwy dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. I wneud hyn rydyn ni’n gweithio gyda 800 o gyflogwyr dros pum mlynedd i gynnig hyfforddiant swydd un-i-un a cymorth cyflogaeth arbeingol i’r bobl ifanc a’r cyflogwyr.

Mae’r prosiect hyn yn bosib diolch i grant o Gronfa Cymunedol y Loteri Cenedlaethol mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru.

+ Darllenwch mwy 

Twitter

Dilynwch ni ar @engage_2_change

@Engage to Change
24.05.2019 Dyddiad 24th Mai 2019
RT @eliteseauk: Photo time! 📸 This snap was taken yesterday of our staff members Sara and Delyth! They were at the Autism Awareness event i…
@Engage to Change
23.05.2019 Dyddiad 23rd Mai 2019
RT @MJHworkforcemod: Well done Tim. @BCUHB is incredibly proud of how hard you have worked. Project SEARCH in BCUHB funded through @Engage_
@Engage to Change
23.05.2019 Dyddiad 23rd Mai 2019
Llongyfarchiadau i Tim o #EngageToChange @ProjectSEARCHHQ Bangor! Cwblhaodd Tim y rhaglen blwyddyn diwethaf ac ers hynny mae wedi sicrhau cyflogaeth yn uned Endoscopi Ysbyty Gwynedd. Mae ei cydweithwyr wedi ei enwi yn Gyflogwr y Flwddyn am ei waith caled a caredigrwydd 👏 https://t.co/5MaoBPpiFK
@Engage to Change
23.05.2019 Dyddiad 23rd Mai 2019
Congratulations are in order for Tim of #EngageToChange @ProjectSEARCHHQ Bangor! Tim completed the programme last year & has since secured employment in the Endoscopy department at Ysbyty Gwynedd. His colleagues have named him Employee of the Year for his hard work & kindness 👏 https://t.co/KUzUJtXNSv
+ Dangoswch Mwy