Chwilio yn ol llais

Croeso i Engage to Change

Ar hyn o bryd mae’r prosiect Engage to Change yn rhedeg ar draws Cymru i gefnogi pobl ifanc o’r oedran 16-25 gydag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth i fewn i lleoliadau gwaith cyflogedig yn para 6-12 mis.

Rydyn ni’n anelu i helpu dros 1000 o’r bobl ifanc yma i gyrraedd ei potensial trwy rhoi cymorth iddynt i ennill profiad yn y gweithle a datblygu sgiliau trosglwyddiadwy trwy dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. I wneud hyn rydyn ni’n gweithio gyda 800 o gyflogwyr dros pum mlynedd i gynnig hyfforddiant swydd un-i-un a cymorth cyflogaeth arbeingol i’r bobl ifanc a’r cyflogwyr.

Mae’r prosiect hyn yn bosib diolch i grant o’r Gronfa Loteri Fawr mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru.

+ Darllenwch mwy 

Twitter

Dilynwch ni ar @engage_2_change

@Engage to Change
08.11.2018 Dyddiad 8th Tachwedd 2018
Our ambassador Jordan is here at @BridgendCollege ALN Next Steps Fayre chatting to students who are looking to transition from college into employment. Come and say hi 👋 https://t.co/PrzuiP87uJ
@Engage to Change
07.11.2018 Dyddiad 7th Tachwedd 2018
Beth sydd angen digwydd i mynd i'r afael â'r materion sy'n gwynebu plant a phobl ifanc yng Nghymru? Mae @complantcymru wedi lansio'r holiadur #BethNawr i ffeindio mas beth rydych chi'n credu mae angen i'w swyddfa hi ffocysu arno dros y 3 blynedd nesaf https://t.co/jDUx0tNFNE
@Engage to Change
07.11.2018 Dyddiad 7th Tachwedd 2018
What needs to happen to tackle the issues facing children and young people in Wales? @childcomwales has launched the #WhatNow survey to find out what you think her office needs to focus on over the next 3 years. Have your say here: https://t.co/zFR40X9Kh3
@Engage to Change
07.11.2018 Dyddiad 7th Tachwedd 2018
#EngageToChange can support young people with a learning disability and/or autism to transition from college to the workplace. Come and see us at the ALN Next Steps Fayre @BridgendCollege tomorrow afternoon to find out how we could support you! https://t.co/dB3lXOB8vN
+ Dangoswch Mwy