Chwilio yn ol llais

Croeso i Engage to Change

Ar hyn o bryd mae’r prosiect Engage to Change yn rhedeg ar draws Cymru i gefnogi pobl ifanc o’r oedran 16-25 gydag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth i fewn i lleoliadau gwaith cyflogedig yn para 6-12 mis.

Rydyn ni’n anelu i helpu dros 1000 o’r bobl ifanc yma i gyrraedd ei potensial trwy rhoi cymorth iddynt i ennill profiad yn y gweithle a datblygu sgiliau trosglwyddiadwy trwy dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. I wneud hyn rydyn ni’n gweithio gyda 800 o gyflogwyr dros pum mlynedd i gynnig hyfforddiant swydd un-i-un a cymorth cyflogaeth arbeingol i’r bobl ifanc a’r cyflogwyr.

Mae’r prosiect hyn yn bosib diolch i grant o Gronfa Cymunedol y Loteri Cenedlaethol mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru.

+ Darllenwch mwy 

Twitter

Dilynwch ni ar @engage_2_change

@Engage to Change
18.11.2019 Dyddiad 18th Tachwedd 2019
RT @mencap_charity: People with a #LearningDisability are being shut out of work. It limits independence, knocks self-esteem and makes them…
@Engage to Change
14.11.2019 Dyddiad 14th Tachwedd 2019
RT @LdWales: The new North Wales Transformation Project team explain how they work in coproduction, through recruitment and working togethe…
@Engage to Change
14.11.2019 Dyddiad 14th Tachwedd 2019
Rydyn ni’n clywed o Katie June Whitlow, aelod o @SeneddIeuenctid wedi’i cefnogi gan @LdWales. Un o’i hoff rhannau o’r rôl yw cael llais a bod yn weledol #DwiYma https://t.co/mdZfBzy2De
@Engage to Change
14.11.2019 Dyddiad 14th Tachwedd 2019
We’re hearing from Katie June Whitlow, @WelshYouthParl member supported by @LdWales. One of her favourite parts of the role is getting her voice out there, being visible and noticed #RightHereLDW https://t.co/9SRkUutNTr
+ Dangoswch Mwy