Chwilio yn ol llais

Croeso i Engage to Change

Mae prosiect Engage to Change yn gweithio ledled Cymru i gefnogi pobl ifanc rhwng 16 a 25 mlwydd oed sydd ag anhawster dysgu, anabledd dysgu a/neu awtistiaeth i gyflawni eu potensial llawn.

Gan ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, mae Engage to Change yn gweithio’n agos gyda phobl ifanc, eu rhieni/gofalwyr a chyflogwyr i wneud y canlynol:

  • goresgyn rhwystrau i gyflogaeth
  • datblygu sgiliau trosglwyddadwy
  • cynnig profiad gwaith â thâl
  • cynnig cyflogaeth â thâl ac â chymorth
  • dod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli
  • cynnig mynediad i interniaethau â chymorth.

Rydym yn parhau i gefnogi pobl ifanc trwy gydol y pandemig ac rydyn ni’n dal i dderbyn atgyfeiriadau at y prosiect felly cofiwch gysylltu â ni os ydych chi’n berson ifanc sydd â diddordeb mewn ymuno â’r prosiect neu’n riant/gofalwr person ifanc sydd â diddordeb mewn ymuno.

Er mwyn atgyfeirio person ifanc sy’n byw yng Ngogledd Cymru, gogledd Ceredigion neu ogledd Powys, cysylltwch ag Agoriad Cyf. trwy e-bostio e2c@agoriad.org.uk neu ffonio 01248 361392.

Er mwyn atgyfeirio person ifanc sy’n byw yn Ne Cymru, de Ceredigion neu dde Powys, cysylltwch ag ‘Elite Supported Employment’ trwy e-bostio tmoore@elitesea.co.uk neu ffonio 07943 866 246.

Mae’r prosiect hwn yn bosbl drwy arian gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

+ Darllenwch mwy 

Twitter

Dilynwch ni ar @engage_2_change

@Engage to Change
24.02.2021 Dyddiad 24th Chwefror 2021
RT @AllWalesPF: The latest coronavirus update from Gerraint.#AWPFLetsStayConnected https://t.co/85hrBA3ftb
@Engage to Change
24.02.2021 Dyddiad 24th Chwefror 2021
RT @dfnsearch: Despite the challenges the pandemic has brought, @dfnsearch continues to run at Dow Silicones UK Ltd in Barry! Congratulatio…
@Engage to Change
24.02.2021 Dyddiad 24th Chwefror 2021
RT @AllWalesPF: It's Gerraint's nightclub tomorrow (23rd Feb) 9 - 11 pm. Come along for music and fun. Zoom code: 822 3488 8818 Passcode…
@Engage to Change
17.02.2021 Dyddiad 17th Chwefror 2021
.@EHRC are restarting their inquiry into how schools are monitoring and recording the use of restraint following widespread concerns about its use and lack of available data. https://t.co/Cuo8BOxbVh
+ Dangoswch Mwy