Chwilio yn ol llais

Croeso i Engage to Change

Mae prosiect Engage to Change yn gweithio ledled Cymru i gefnogi pobl ifanc rhwng 16 a 25 mlwydd oed sydd ag anhawster dysgu, anabledd dysgu a/neu awtistiaeth i gyflawni eu potensial llawn.

Gan ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, mae Engage to Change yn gweithio’n agos gyda phobl ifanc, eu rhieni/gofalwyr a chyflogwyr i wneud y canlynol:

  • goresgyn rhwystrau i gyflogaeth
  • datblygu sgiliau trosglwyddadwy
  • cynnig profiad gwaith â thâl
  • cynnig cyflogaeth â thâl ac â chymorth
  • dod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli
  • cynnig mynediad i interniaethau â chymorth.

 

Mae’r prosiect hwn yn bosbl drwy arian gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

+ Darllenwch mwy 

Twitter

Dilynwch ni ar @engage_2_change

@Engage to Change
24.11.2020 Dyddiad 24th Tachwedd 2020
RT @dfnsearch: DFN Project SEARCH supported internships have proven a strong pathway for people with learning disabilities and autism to ac…
@Engage to Change
24.11.2020 Dyddiad 24th Tachwedd 2020
Latest accessible coronavirus update for Wales from our Lead Ambassador Gerraint https://t.co/Rc54VDlnqI
@Engage to Change
20.11.2020 Dyddiad 20th Tachwedd 2020
RT @LdWales: We are looking for people with a learning disability and their families in Wales to take part in this crucially important stud…
@Engage to Change
19.11.2020 Dyddiad 19th Tachwedd 2020
RT @Jonathan_Senker: Action is needed to improve the health of people with learning disabilities and prevent avoidable deaths. And there ar…
+ Dangoswch Mwy