Chwilio yn ol llais

Croeso i Engage to Change

Ar hyn o bryd mae’r prosiect Engage to Change yn rhedeg ar draws Cymru i gefnogi pobl ifanc o’r oedran 16-25 gydag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth i fewn i lleoliadau gwaith cyflogedig yn para 6-12 mis.

Rydyn ni’n anelu i helpu dros 1000 o’r bobl ifanc yma i gyrraedd ei potensial trwy rhoi cymorth iddynt i ennill profiad yn y gweithle a datblygu sgiliau trosglwyddiadwy trwy dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. I wneud hyn rydyn ni’n gweithio gyda 800 o gyflogwyr dros pum mlynedd i gynnig hyfforddiant swydd un-i-un a cymorth cyflogaeth arbeingol i’r bobl ifanc a’r cyflogwyr.

Mae’r prosiect hyn yn bosib diolch i grant o Gronfa Cymunedol y Loteri Cenedlaethol mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru.

+ Darllenwch mwy 

Twitter

Dilynwch ni ar @engage_2_change

@Engage to Change
18.09.2019 Dyddiad 18th Medi 2019
Billie has been able to overcome barriers to working with perseverance & support from @agoriadcyf through #EngageToChange. She's now in full-time employment at Springholme Care Home, where colleagues are thrilled with what she's brought to the team! https://t.co/GNseS6R0nl
@Engage to Change
18.09.2019 Dyddiad 18th Medi 2019
Mae Billie wedi goresgyn rhwystrau i weithio gyda dyfalbarhad a chymorth o @agoriadcyf trwy #EngageToChange. Mae hi bellach mewn cyflogaeth yng Nghartref Gofal Springholme, ble mae cydweithwyr wrth eu bodd a'r hyn mae hi wedi dod i'r tim! https://t.co/GNseS6R0nl
@Engage to Change
16.09.2019 Dyddiad 16th Medi 2019
Yn ddiweddar, cynigiwyd swydd i Lyndon yn Adran Adnoddau Dynol Cyngor Torfaen yn dilyn ei lleoliad gwaith #EngageToChange! Darllenwch mwy ynglyn a sut: https://t.co/INlxD6Gndn
@Engage to Change
16.09.2019 Dyddiad 16th Medi 2019
ICYMI, Lyndon was recently offered a job in the HR Department of @torfaencouncil following his #EngageToChange placement! Read more about how: https://t.co/YF2001sI0Z
+ Dangoswch Mwy