Chwilio yn ol llais

Croeso i Engage to Change

Ar hyn o bryd mae’r prosiect Engage to Change yn rhedeg ar draws Cymru i gefnogi pobl ifanc o’r oedran 16-25 gydag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth i fewn i lleoliadau gwaith cyflogedig yn para 6-12 mis.

Rydyn ni’n anelu i helpu dros 1000 o’r bobl ifanc yma i gyrraedd ei potensial trwy rhoi cymorth iddynt i ennill profiad yn y gweithle a datblygu sgiliau trosglwyddiadwy trwy dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. I wneud hyn rydyn ni’n gweithio gyda 800 o gyflogwyr dros pum mlynedd i gynnig hyfforddiant swydd un-i-un a cymorth cyflogaeth arbeingol i’r bobl ifanc a’r cyflogwyr.

Mae’r prosiect hyn yn bosib diolch i grant o Gronfa Cymunedol y Loteri Cenedlaethol mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru.

+ Darllenwch mwy 

Twitter

Dilynwch ni ar @engage_2_change

@Engage to Change
16.07.2019 Dyddiad 16th Gorffennaf 2019
RT @ELITETrainingS1: To celebrate #DisabilityAwarenessDay - Chris English has been running refresher Disability Awareness courses for the @…
@Engage to Change
12.07.2019 Dyddiad 12th Gorffennaf 2019
Graddedigion #EngageToChange @ProjectSEARCHHQ yn dathlu blwyddyn llwyddiannus @BangorWalesNews https://t.co/v0ascW5XuL
@Engage to Change
12.07.2019 Dyddiad 12th Gorffennaf 2019
#EngageToChange @ProjectSEARCHHQ Bangor graduates celebrate a successful year @BangorWalesNews https://t.co/v0ascW5XuL
@Engage to Change
12.07.2019 Dyddiad 12th Gorffennaf 2019
Newyddion gwych bod Rhys wedi sicrhau cyflogaeth llawn amser fel Cynorthwy-ydd Fferyllfa @CwmTafMorgannwg! Mae hwn yn dilyn eu amser fel intern wedi cefnogi gan #EngageToChange @ProjectSEARCHHQ yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-Bont. Llongyfarchiadau Rhys 👏
+ Dangoswch Mwy