Chwilio yn ol llais

Croeso i Engage to Change

Mae prosiect Engage to Change yn gweithio ledled Cymru i gefnogi pobl ifanc rhwng 16 a 25 mlwydd oed sydd ag anhawster dysgu, anabledd dysgu a/neu awtistiaeth i gyflawni eu potensial llawn.

Gan ddefnyddio dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, mae Engage to Change yn gweithio’n agos gyda phobl ifanc, eu rhieni/gofalwyr a chyflogwyr i wneud y canlynol:

  • goresgyn rhwystrau i gyflogaeth
  • datblygu sgiliau trosglwyddadwy
  • cynnig profiad gwaith â thâl
  • cynnig cyflogaeth â thâl ac â chymorth
  • dod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli
  • cynnig mynediad i interniaethau â chymorth.

 

Mae’r prosiect hwn yn bosbl drwy arian gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

+ Darllenwch mwy 

Twitter

Dilynwch ni ar @engage_2_change

@Engage to Change
23.09.2020 Dyddiad 23rd Medi 2020
RT @care_wales: ⭐We will be inspecting @wrexhamcbc social services, including services for disabled children. 📅Give your views by 23 Octobe…
@Engage to Change
23.09.2020 Dyddiad 23rd Medi 2020
RT @AllWalesForum: 📢Public Health Wales have confirmed people with a Learning Disability are also eligible for free flu vaccine this year -…
@Engage to Change
23.09.2020 Dyddiad 23rd Medi 2020
RT @AntiBullyingPro: Don’t forget to sign up for The Big #AntiBullyingAssembly on 28 September, joining thousands of students as we pledge…
@Engage to Change
23.09.2020 Dyddiad 23rd Medi 2020
RT @ciarale01: Thank you everyone who explained @BorisJohnson words and phrases to me. I just wish he could of thought of people with a di…
+ Dangoswch Mwy