Chwilio yn ol llais

Croeso i Engage to Change

Ar hyn o bryd mae’r prosiect Engage to Change yn rhedeg ar draws Cymru i gefnogi pobl ifanc o’r oedran 16-25 gydag anabledd dysgu ac/neu awtistiaeth i fewn i lleoliadau gwaith cyflogedig yn para 6-12 mis.

Rydyn ni’n anelu i helpu dros 1000 o’r bobl ifanc yma i gyrraedd ei potensial trwy rhoi cymorth iddynt i ennill profiad yn y gweithle a datblygu sgiliau trosglwyddiadwy trwy dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. I wneud hyn rydyn ni’n gweithio gyda 800 o gyflogwyr dros pum mlynedd i gynnig hyfforddiant swydd un-i-un a cymorth cyflogaeth arbeingol i’r bobl ifanc a’r cyflogwyr.

Mae’r prosiect hyn yn bosib diolch i grant o’r Gronfa Loteri Fawr mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru.

+ Darllenwch mwy 

Twitter

Dilynwch ni ar @engage_2_change

@Engage to Change
14.12.2017 Dyddiad 14th Rhagfyr 2017
Llongyfarchiadau i Jacob Meighan a ennillodd Gwobr Arbennig Pennaeth yr Ysgol yng Ngwobrau Gwerthfawrogiad a Chydnabyddiaeth Staff Meddygol @prifysgolCdydd 2017! Blwyddyn diwethaf roedd Jacob yn intern @ProjectSEARCHHQ a cyflogwyd nawr yn @ncmh_wales fel cynorthwyydd ymchwil. https://t.co/wiU94ovgwQ
@Engage to Change
14.12.2017 Dyddiad 14th Rhagfyr 2017
Congratulations to Jacob Meighan who recently won The Head of School Special Award at the @cardiffuni MEDIC Staff Appreciation and Recognition (STAR) Awards 2017! Jacob was a @ProjectSEARCHHQ intern last year and is now employed at @ncmh_wales as a research assistant. https://t.co/8N1mVEmmYc
@Engage to Change
12.12.2017 Dyddiad 12th Rhagfyr 2017
The Children's Commissioner for Wales wants to hear about the experiences of families with a young person with a learning difficulty as they transition to adulthood. Fill in the questionnaire here: https://t.co/9gSFrkFUKt
@Engage to Change
12.12.2017 Dyddiad 12th Rhagfyr 2017
Mae Comisiynydd Plant Cymru eisiau clywed am brofiadau teuluoedd sydd â pherson ifanc ag anhawster dysgu wrth iddyn nhw bontio i fod yn oedolyn. Cwblhewch yr holiadur yma: https://t.co/xeHuIhr7Pq
+ Dangoswch Mwy